Question Bank

भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी      1947 questions
भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी
भारतीय राज्यपद्धती छोटा संच 1
50 questions
भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी
भारतीय राज्यपद्धती छोटा संच 2
50 questions
भारतीय राज्यपद्धती - पोलिटी
भारतीय राज्यपद्धती छोटा संच 3
Subscribe for this test
अर्थशास्त्र      1661 questions
अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था छोटा संच 1
50 questions
अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था छोटा संच 2
50 questions
अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था छोटा संच 3
Subscribe for this test
इतिहास      1061 questions
इतिहास
इतिहास छोटा संच 1
50 questions
इतिहास
इतिहास छोटा संच 2
50 questions
इतिहास
इतिहास छोटा संच 3
Subscribe for this test
भूगोल      1702 questions
भूगोल
भुगोल छोटा संच 1
50 questions
भूगोल
भुगोल छोटा संच 2
50 questions
भूगोल
भुगोल छोटा संच 3
Subscribe for this test
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान      120 questions
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
विज्ञान सराव संच 1
60 questions
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
विज्ञान सराव संच 2
60 questions
संविधान      120 questions
संविधान
भारतीय संविधान सराव संच 1
60 questions
संविधान
भारतीय संविधान सराव संच 2
Subscribe for this test
सामाजिक न्याय      60 questions
सामाजिक न्याय
मानवी अधिकार सराव संच 1
60 questions
पर्यावरण      60 questions
पर्यावरण
पर्यावरण सराव संच
Subscribe for this test
सामान्य ज्ञान      512 questions
सामान्य ज्ञान
सामान्य ज्ञान छोटा संच 1
50 questions
सामान्य ज्ञान
सामान्य ज्ञान छोटा संच 2
50 questions
सामान्य ज्ञान
सामान्य ज्ञान छोटा संच 3
Subscribe for this test
पंचायती राज      800 questions
पंचायती राज
पंचायती राज छोटा संच 1
60 questions
पंचायती राज
पंचायती राज छोटा संच 2
60 questions
पंचायती राज
पंचायती राज छोटा संच 3
Subscribe for this test
समाज सुधारक      1308 questions
समाज सुधारक
समाज सुधारक छोटा संच 1
50 questions
समाज सुधारक
समाज सुधारक छोटा संच 2
50 questions
समाज सुधारक
समाज सुधारक छोटा संच 3
Subscribe for this test
कृषी सेवा      60 questions
कृषी सेवा
कृषी सेवा सराव संच
Subscribe for this test
कायदे      110 questions
कायदे
विविध कायदे सराव संच 1
50 questions
कायदे
विविध कायदे सराव संच 2
60 questions