MPSC सराव परीक्षा
सराव परीक्षा
आपण या सर्व सराव परीक्षा केवळ एकदाच सोडवू शकता.
क्. विषय दिनांक वेळ
1 सामान्य अध्ययन - 1 2018 (Free) उपलब्ध 120 मिनिटे.
2 CSAT-1 2018 (Free) उपलब्ध 120 मिनिटे.
3 सामान्य अध्ययन - 2 2018 (Free) उपलब्ध 120 मिनिटे.
4 CSAT-2 2018 (Free) उपलब्ध 120 मिनिटे.
5 सामान्य अध्ययन - 3 2018 (Free) उपलब्ध 120 मिनिटे.
6 CSAT -3 2018 (Free) उपलब्ध 120 मिनिटे.
MPSC सराव परीक्षा वेळापत्रक 2018
MPSC सराव परीक्षा 2018
क्. विषय दिनांक वेळ
1 राज्यशास्त्र 04-02-2018 09:30-11:30
2 राज्यशास्त्र-2 06-02-2018 09:30-11:30
3 ग्रामप्रशासन 07-02-2018 09:30-11:30
4 Comprehension - 1 08-02-2018 14:30-16:00
5 इतिहास 10-02-2018 09:30-11:30
6 इतिहास - 2 11-02-2018 09:30-11:30
7 प्रचलित घडामोडी - 1 14-02-2018 09:30-11:30
8 Basic Numeracy-Mental Ability1 15-02-2018 09:30-11:00
9 अर्थशास्त्र - 1 17-02-2018 09:30-11:30
10 अर्थशास्त्र - 2 18-02-2018 09:30-11:30
11 Basic Numeracy-Mental Ability2 21-02-2018 09:30-11:00
12 Comprehension - 2 22-02-2018 09:30-11:30
13 प्रचलित घडामोडी - 2 28-02-2018 09:30-11:30
14 भूगोल व पर्यावरण - 1 24-02-2018 09:30-11:30
15 भूगोल व पर्यावरण - 2 25-02-2018 09:30-11:30
16 Basic Numeracy-Mental Ability3 01-03-2018 09:30-11:30
17 विज्ञान - 1 03-03-2018 09:30-11:30
18 विज्ञान - 2 04-03-2018 09:30-11:30
19 सामान्य अध्ययन - 1 08-03-2018 09:30-11:30
20 CSAT-1 08-03-2018 14:30-16:30
21 सामान्य अध्ययन - 2 11-03-2018 11:00-13:00
22 CSAT-2 11-03-2018 15:00-17:00
23 सामान्य अध्ययन - 3 13-03-2018 11:00-13:00
24 CSAT-3 13-03-2018 15:00-17:00
25 सामान्य अध्ययन - 4 15-03-2018 11:00-13:00
26 CSAT-4 15-03-2018 15:00-17:00
MPSC सराव परीक्षा वेळापत्रक 2019
MPSC सराव परीक्षा 2019
क्. विषय दिनांक वेळ
27 राज्यशास्त्र-1 14-10-2018 09:30-11:30
28 राज्यशास्त्र-2 25-10-2018 09:30-11:30
29 अर्थशास्त्र-1 28-10-2018 09:30-11:30
30 अर्थशास्त्र-2 04-11-2018 09:30-11:30
31 राज्यशास्त्र-1 (English) 14-10-2018 09:30-11:30
32 राज्यशास्त्र-2 (English) 25-10-2018 09:30-11:30
33 अर्थशास्त्र-1 (English) 28-10-2018 09:30-11:30
34 अर्थशास्त्र-2 (English) 04-11-2018 09:30-11:30
35 इतिहास -1 25-11-2018 09:30-11:30
36 इतिहास -1 (English) 25-11-2018 09:30-11:30
37 इतिहास -2 04-12-2018 15:30-17:30
38 इतिहास -2 (English) 04-12-2018 15:30-17:30
39 भूगोल व पर्यावरण - 1 09-12-2018 09:30-11:30
40 भूगोल व पर्यावरण-1 (English) 09-12-2018 09:30-11:30
41 भूगोल व पर्यावरण- 2 16-12-2018 09:30-11:30
42 भूगोल व पर्यावरण - 2 (English) 16-12-2018 09:30-11:30
43 सामान्य विज्ञान 23-12-2018 09:30-11:30
44 सामान्य विज्ञान (English) 23-12-2018 09:30-11:30
45 प्रचलित घडामोडी-जून,जुलै,ऑगस्ट 30-12-2018 09:30-11:30
46 प्रचलित घडामोडी (English) 30-12-2018 09:30-11:30
47 सामान्य विज्ञान 06-01-2019 09:30-11:30
48 सामान्य विज्ञान (English) 06-01-2019 09:30-11:30
49 प्रचलित घडामोडी(Sep to Dec) 13-01-2019 09:30-11:30
50 प्रचलित घडामोडी (English) 13-01-2019 09:30-11:30
51 GS -1 18-01-2019 10:00-12:00
52 GS -1 (English) 18-01-2019 10:00-12:00
53 CSAT -1 18-01-2019 15:00-17:00
54 CSAT -1 (English) 18-01-2019 15:00-17:00
55 GS - 2 21-01-2019 10:00-12:00
56 GS - 2 (English) 21-01-2019 10:00-12:00
57 CSAT -2 21-01-2019 15:00-17:00
58 CSAT -2 (English) 21-01-2019 15:00-17:00
59 GS - 3 27-01-2019 10:00-12:00
60 GS - 3 (English) 27-01-2019 10:00-12:00
61 CSAT -3 27-01-2019 15:00-17:00
62 CSAT -3 (English) 27-01-2019 15:00-17:00
63 GS - 4 27-01-2019 10:00-12:00
64 GS - 4 (English) 29-01-2019 10:00-12:00
65 CSAT - 4 29-01-2019 15:00-17:00
66 CSAT - 4 (English) 29-01-2019 15:00-17:00
67 GS - 5 01-02-2019 10:00-12:00
68 GS - 5 (English) 01-02-2019 10:00-12:00
69 CSAT - 5 01-02-2019 15:00-17:00
70 CSAT - 5 (English) 01-02-2019 15:00-17:00